Supervisors for International Students

Doctoral Supervisor

In No Particular Order

070101 Basic Mathematics070104 Applied Mathematics

Yi He

Guji Tian

Wen Yang

Xiaozhou Yang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070200 Physics085400 Electronic Information

Xuebin Bian

Qingyu Cai

Jiehua Chen

Lisheng Chen

Qunfeng Chen

Zeqian Chen

Mang Feng

Kelin Gao

Hua Guan

Xiwen Guan

Lingxiang He

Xueren Huang

Kaijun Jiang

Songbai Kang

Xuanyang Lai

Faquan Li

Runbing Li

Chaoyang Liu

Hongping Liu

Xiaojun Liu

Baolong Lv

Feng Qi

Wei Quan

Lei She

Tingyun Shi

Shalei Song

Liyan Tang

Ying Tang

Xin Tong

Jin Wang

Peng Xu

Wanli Yang

Zhaohui Ye

Fang Yu

Yongle Yu

Mingsheng Zhan

Junyi Zhang

Song Zhang

Feng Zhao

Da Zhong

Zhenxiang Zhong

Yuzhu Jiang

Xiaodong He

 

 

070300 Chemistry086000 Biological Medicine

Shizhen Chen

Feng Den

Jiwen Feng

Xini Guo

Lichun He

Yunfei Hu

Ling Jiang

Bin Jiang

Hao Lei

Conggang Li

Qin Li

Shenghui Li

Ying Li

Fuchun Ling

Maili Liu

Jie Wang

Qiang Wang

Fuqiang Xu

Jun Xu

Jun Yang

Minghui Yang

Yunhuang Yang

Limin Zhang

Xu Zhang

Anmin Zheng

Xin Zhou

 

 

 

 

070501 Physical Geograhy

Yun Du

Baoyin He

Jinliang Huang

Feng Ling

Xuelei Wang

Zhi Wang

Fei Xiao

Liang Zhang

Xiaodong LI

Enhua Li 

 

 

 

 

 

070801 Solid Geophysics081600 Surveying And Mapping Science And Technology085900 Hydraulic And Civil Engineering

Xiangfang Zeng

Risheng Chu

jian Fang

Weijian Mao

Sidao Ni

Heping Sun

Hansheng Wang

Jianqiao Xu

Haoming Yan

Jiangcun Zhou

Lifeng Bao

Wei Feng

Liming Jiang

Genyou Liu

Lintao Liu

Bibo Peng

Hubiao Wang

Yong Wang

Yunbin Yuan

Baocheng Zhang

Zizhan Zhang

Min Zhong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master Supervisor

In No Particular Order

070101 Basic Mathematics070104 Applied Mathematics

Gaowei Cao

Hongfei Cui

Fangwen Deng

Jie Jiang

Hui Kan

Jie Kuang

Qiongli Wu

Qinghua Xiao

 

 

 

 

 

 

 

070200 Physics085400 Electronic Information

Xiaoming Cai

Jian Cao

Fang Chen

Liang Chen

Xi Chen

Yihe Chen

Zhiyong Chen

Xin Cheng

Xuewu Cheng

Hao Fu

Dongfeng Gao

Wei Gao

Cheng Gong

Huili Han

Jinyou Long

Linqiang Hua

Xia Hua

Yao Huang

Hongwei Wu

Shaojian Jiang

Bing Jin

Min Ke

Chengbin Li

Haidong Li

Xin Lin

Hongbing Liu

Min Liu

Gang Ming

Shiguo Peng

Hualin Shu

Xinli Song

Biao Tang

Yuan Tian

Fang Wang

Li Wang

Pengfei Wang

Yanlan Wang

Yanmei Wang

Dezhi Xiong

zhuanxian Xiong

Yong Yang

Zhanwei Yao

Minghu Yuan

Peipei Zhang

Yi Zhang

Zhi Zhang

Xiuchao Zhao

Jiaqi Zhong

Fei Zhou

Lin Zhou

Huanrao Sun

Dongfang Zhang

 

 

 

 

 

 

 

 

070300 Chemistry086000 Biological Medicine

Bing Chen

Jiawen Chen

Lei Chen

Yueying Chu

He Deng

Xu Dong

Mojie Duan

Fang Fang

Ningdong Feng

Zhou Gong

Fuhua Hao

Xiaobin He

Rui Hu

Hehua Lei

Caixiang Liu

Huili Liu

Yixiang Liu

Liting Luo

Guodong Qi

Geying Ru

Lei Shi

Hongwei Song

Qiong Tong

Chao Wang

Liying Wang

Xuxia Wang

Guohua Xu

Yuqi Yang

Xianfeng Yi

Jingfeng Zhang

Zeting Zhang

Zhengfeng Zhang

Rui Zhou

Jiang Zhu

Qingbin Zeng

Yang Wu

Yeqing Han

 

 

 

 

 

 

 

 

070501 Physical Geograhy

Xuan Ban

Xiaobin Cai

Shijian Chen

Hong Chi

Qi Feng

Lihui Wang

Yihang Zhang

Yanhua Zhuang

 

 

 

 

 

 

 

070801 Solid Geophysics081600 Surveying And Mapping Science And Technology085900 Hydraulic And Civil Engineering

Hua Chai

Yanju Chai

Xiaodong Chen

Jiajun Chong

Xiaoming Cui

Wenwu Ding

Aizhi Guo

Dongmei Guo

Jiangang He

Ming Hu

Xingliang Huo

Xiaoping Ke

Xiange Lei

Wei li

Xinghui Liang

Teng Liu

Yangwei Ou

Qiang Shen

Xiang Shen

Hongling Shi

Min Song

Wei Tian

Haibo Tu

Haitao Wang

Zigen Wei

Lin Wu

Rengui Yang

Jingang Zhan

Jie Zhang

Shiming Zhong

Jun Xie

Baolong Zhang

Qingchen Zhang

Guocheng Wang

Zhiwei Zhou

Leijun Liu

Changqing Wang

Ying Li

Ronggang Huang